βιομαζα
homepage λεβητεσ ξυλοσομπεσ σομπεσ - Pellets μπρικετεσ και Pellets επικοινωνια
 

 

LEDERATA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

   * Διαστάσεις: 480 x950x555 mm

    *Διαστ. θαλάμου καύσης: 300x250x370 mm

    *Ισχύς: 9 KW

    * Διατομή καμινάδας: 120 mm

    * Καύσιμο : Ξύλο, μπρικέτες ξύλου

    * Βάρος: 102 kg

    * Θερμαινόμενη επιφάνεια: 180 m³

     * Βαθμός απόδοσης: 81%

*****************************************************************************

MAGIC STOVE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

    * Διαστάσεις: 520x820x480 mm

    * Διαστ.  θαλάμου καύσης: 310x285x370 mm

    *Ισχύς: 10 KW

    * Διατομή καμινάδας: 120 mm

    * Καύσιμο : Ξύλο, μπρικέτες ξύλου

    * Βάρος: 69 kg

    * Θερμαινόμενη επιφάνεια: 200 m³

    * Βαθμός απόδοσης: 87%

Copyright © 2011 Jürgen Zuberer e-mail: biomasse@kythira.info

Design downloaded from free website templates.